2 countries

ఓ ఉద్యమం 2 దేశాల మధ్య వైరాన్ని తీసుకొచ్చింది
Telugu News

ఓ ఉద్యమం 2 దేశాల మధ్య వైరాన్ని తీసుకొచ్చింది

ఒక ఉద్యమం.. పౌరుల హక్కులు, సామాజిక న్యాయం, సమాజ శ్రేయస్సు లాంటి వాటి కోసం జరుగుతుంది. కానీ, అదే ఉద్యమం 2 దేశాల మధ్య వైరాన్ని పెంచుతోంది.…
Back to top button