K.Chakravarthy

శ్రోతల హృదయవీణలపై మధురస్వరాలు పలికించిన సంగీత “చక్రవర్తి”
Telugu Cinema

శ్రోతల హృదయవీణలపై మధురస్వరాలు పలికించిన సంగీత “చక్రవర్తి”

ఈయన పేరు “అప్పారావు చెవికాడ”. పాండీ బజార్ హమీదియా హోటల్ ముందు ఎవరో పరిచయం చేశారు అతన్ని. “ఏం చేస్తుంటారు”? మద్రాసు కొత్తగా వచ్చిన అతను వినయంగా…
Back to top button